Spelberoende ett problem för många

Att bli beroende av spel och dobbel är något som vi alla vet kan hända, men vad är egentligen ett beroende? Det kan vara svårt att avgöra var gränsen går.

Kriterierna för att klassa en person som beroende är de samma för spelberoende som det är för andra beroenden. Ett antal kriterier måste uppfyllas och de kriterierna är: upptagenhet, sinnesförändring, toleransökning, abstinenssyndrom, konflikter (både interna och externa) och återfall.

Upptagenhet

Detta betyder att personens liv kretsar runt dess missbruk. All tankeverksamhet går ut på att tänka på sitt missbruk och hur personen ska se till att kunna utöva det i så stor utsträckning som möjligt. Den missbrukande personen ser inte sitt missbruk som något negativt utan snarare som något positivt som kan sluta väl, då han har hört att andra har lyckats med det han försöker uppnå.

Sinnesförändring

Den missbrukande kan få en slags känsla av välbefinnande från sitt missbruk. Detta kan börja redan i förväntan på den kommande aktiviteten. Detta kan vara en genväg till de positiva känslor personen annars inte känner och kan vara den största anledningen till varför missbruket fortsätter.

Toleransökning

Kroppen och hjärnan försöker alltid hantera och vänja sig vi det den får oavsett om det är skadligt. Detta betyder att den missbrukande personen alltid måste höja insatsen eller spela oftare för att få samma känsla som föregående gånger.

Abstinenssymptom

Då kroppen vant sig vid en viss mängd av ett ämne eller aktivitet kan både fysiska och psykiska bieffekter inträffa om de mängderna inte bli mötta. Detta kan synas tydligt i en persons beteende eller fysiska hälsa.

Konflikter

En missbrukare börjar tillslut skapa yttre konflikter med familj, vänner och medarbetare angående t.ex. lögner, frånvaro och gräl om pengar. Även inre konflikter dyker upp då missbrukaren börjar bryta löften han gett sig själv om sitt missbruk. Detta påverkar starkt personens självkänsla och självförtroende. Det som botar dessa känslor är då mer av missbruket för att uppnå bättre känslor.

Återfall

Att försöka sluta att missbruka spel kan lyckas, men återfall är en verklighet som personen måste inse. Hur lång tid det tar innan återfallet kommer kan skifta mellan person till person. Därför är det viktigt att minnas att en spelomgång lätt kan leda till flera och att inte tro att det är säkert för att det har gått en viss tid sen missbruket.